Realizace grantové činnosti

  • Sklářská tvorba – grant FRVŠ 308/2010.
  • Aplikace estetických přístupů ve výtvarné praxi sklářské tvorby – tříletý grant GA JU 042/2010/H. Uzavřen v roce 2013.